Lära

  • tredjetestamentet.se kan du få en introduktion till Martinus författarskap och verk, Tredje testamentet.
  • kosmosgarden.se kan du se alla sommarkurser och andra arrangemang på Kosmosgården i Varnhem, mellan Skara och Skövde.
  • livetsbog.com kan du läsa Tredje testamentets huvudverk, Livets bok 1 – 7.
  • Martinus Center Varnhem erbjuder sommarkurser med inriktning på den eviga världsbilden så som den presenteras i Martinus verk Tredje Testamentet.