Tankarnas betydelse för hälsa och sjukdom

0 röster

Många människor ser sjukdom som något man drabbas av och går till läkaren för att få medicin och bli botad. Till detta har vi vår sjukvård som är bra på akuta tillstånd, men sämre på kroniska åkommor. En sjukvård som behandlar människor utifrån de symptom patienten uppvisar, men som är sämre på att se hur våra livsvanor, vårt sätt att leva och tänka, kan vara nedbrytande för både kropp och själ. En sjukvård som är helt stängd och har en avvisande hållning inför andliga perspektiv. Något det finns gott om i många självhjälps böcker, som ger nya infallsvinklar på våra sjukdomars orsak och vill hjälp människor till ett friskare liv. Jag har nyligen läst: Healingkoden, av Alexander Loyd och Du kan hela ditt liv, av Louise L. Hay.

I boken Healingkoden driver de tesen att inga sjukdomar kan botas om vi motarbetar vårt immunförsvar och att stress gör att immunförsvaret inte fungerar som det ska. Orsaken till denna stress ligger i våra tankar. Ett mentalt stress tillstånd där vi signalerar till kroppen, att nu gäller det att fly, det är fara på färde. I dessa stresstillstånd upphör kroppens immunförsvar att fungera som det ska och på sikt leder detta till olika sjukdomstillstånd. Boken beskriver att det nu sker ett paradigmskifte, där fokus ändras från en mekanisk syn på livet till ett där allt ses som energier och där läkandet av olika sjukdomstillstånd handlar om att läka negativa känslotillstånd som blockerar ett tillfrisknande. Dessa negativa minnen, lagras som ”minnesbilder” och är till stora delar omedvetna. Känslotillstånd som kan betraktas som trauman, som färgar våra föreställningar och sätter sig i kroppen, helt ner på cellnivå. Där våra övertygelser både kan läka eller döda oss! Lika så menar författaren att när känsla och tanke står i konflikt med varandra, vinner känslan. Det vill säga att från hjärtat utgår livets alla problem. Hjärtat, dvs känslan styr det omedvetna.

Därmed så tangerar vi religionernas värld, som ett led i ett tillfrisknande. Att sanningen ska göra oss fria! Att det som läker sjukdomar är kärlek! Alexander Loyd visar hur bön och fyra healing positioner har hjälpt människor att bli kvitt sina sjukdomar. Där arbetet med dessa fyra healing punkter hjälper till att återställa ett friskt tanke och energiflöde i kroppen.

Louise L. Hay talar i liknande ordalag och beskriver de negativa tankarna som orsaken till våra sjukdomar. Att tillfrisknandet handlar om psykologi och via positiva affirmationer påbörja ett läkande. Hennes grundtes är enkel: Det vi ger får vi tillbaka. Eller som man sår får man skörda. Hon menar att förlåtelse och frigörelse från bitterhet kan få till och med cancer att försvinna. Sjukdom kommer till stora delar från en oförmåga att kunna förlåta. Att anklaga andra är ett av de säkraste sätten att fastna i ett problem och där det likaså gäller att göra sig av med ordet ”måste” som hon ser som ett av de ord i vårt språk som vållar mest skada. Kärleken är mirakelmedlet! Hon skriver att: Om vi vill ha ett roligt liv ska vi tänka glada tankar. Om vi vill ha ett lyckligt liv ska vi tänka lyckliga tankar. Om vi vill ha ett kärleksfullt liv ska vi tänka kärleksfulla tankar. Allt som vi ger i från oss mentalt eller verbalt kommer tillbaka till oss i motsvarande form. Att bekämpa det negativa inom oss, ser hon som ett fullständigt slöseri med tid. God hälsa börjar med kärlek till sig själv och att följa de andliga lagarna. Hay har även en frigjord syn på sex och skriver att: Orsaken till att vi idag har så många problem med sexualiteten, är att så många av oss hatar och avskyr oss själva, och därför behandlar vi oss själva och andra illa.

Louise L. Hay har även listat en lång rad sjukdomar, där hon väldigt insiktsfullt listar de negativa tankemönster som skapat sjukdomarna i fråga och ger förslag till positiva affirmationer som medicin och bot.

Går vi till Martinus ser vi en viss överensstämmelse med dessa tankar. Men Martinus går längre. Han beskriver i Livets bok 2 och 3, ämnet Kosmisk kemi – en ödesvetenskap, en lära om överfysisk energi. Hela livet är en kosmisk kemisk process. Grundtesen är att allt är levande och lagbundet, att vi är uppbyggda enligt principen liv inuti liv. Vår organism består av organ, celler, molekyler, atomer osv. Lagen för ämnenas reaktion gäller såväl det fysiska som det psykiska. Kemisten är vårt ”jag”, som har en fri vilja att blanda energierna, men vars begränsning är vår kunskap. De mentala energier som hitintills burit människan har varit instinkter, aggression, primitiv känsla och intelligens. En mental kombination som i sin kulmination kan beskrivas som ett djävulsmedvetande, men där livets karma på sikt och över många liv humaniserar denna människotyp. Där en human känsla, i kombination med en framstående intelligens till sist öppnar upp för intuitions energin och föder fram en människa lik Kristus.

Martinus verk, Tredje testamentet, är ett bokverk som lär oss tänka fullkomligt. Kosmisk kemi är konsten att i ett kosmiskt perspektivförhållande se Gud. Det är att i allt vi ser, rannsaka Guds vägar. Se fullkomligheten i skapelsen genom att förstå livets alla kretslopp. Dygnet, året, en människas liv, materiens kretslopp, reinkarnationskretsloppet, ja Martinus visar hur hela vår kända utveckling och evolution är led i ett gigantiskt kretslopp som sträcker sig i ett spiralkretslopp neråt i mikro och uppåt i makrokosmos. Gud är ett organisk samarbetande universum, där allt och alla är besläktade och är delar av Gud.

Utvecklingen eller evolutionen, utgör ett ätande av kunskapens träd på gott och ont. Genom det så kallade onda får vi erfarenheter och växer som ett resultat av lidandet. De olyckligaste öden skänker de största erfarenheterna! Där allt som sker - sker rättvist! Där den domedagstid vi nu lever i, innebär visdomens födelse på bred front. För ingen dör – alla överlever allt – och transformeras som ett resultat av de genomgångna erfarenheterna.

Martinus ägnar många böcker åt att hjälpa oss genom denna förvandlings process mot att bli en Kristus lik människa. Han skriver om hur en vegetarisk diet är en inträdesbiljett till en högre förklarad tillvaro, fri från sjukdomar. Hur vi när vi äter animalisk föda är med och dräper miljontals mikroindivider och som ett resultat av detta dråp, mister vårt karmiska beskydd. Våra tankar, som för oss är en inre värld, är för det levande mikrolivet inom oss dess yttre miljö. Med våra tankar magnetiserar vi blodet, gör livet för dessa våra undersåtar behagligt eller obehagligt allt efter kvalitén på våra tankar och skördar på motsvarande sätt hälsa eller sjukdom.

Martinus skriver även om hur vi efter dödens inträdande har att ta hand om det levande mikroliv som finns kvar på molekylnivå. Hur vi ska ändra våra dräpande tankearter och lära oss att minimera den skada vi vållar andra. Andemeningen bakom det femte budet utvidgas här! Den idealiska födan, Bisättning och Den eviga världsbilden 5, som är en sammanställning av symboler och texter efter författarens bortgång, avhandlar detta ämne. Vad det gäller anammandet av dessa nya livsbefrämjande tankar, visar Martinus också hur varje talang genomgår ett A, B och C stadie. Där all talang börjar med en önskan, en vilja - där träning krävs för att till sist ha etablerat en vana, en talang för det vi en gång önskade.

Bön är nyckeln till förändring, men vi måste lära oss att be på ett nytt sätt, där det gäller att inse att alla de tankeprocesser vi har inombords, inte är ett samtal med oss själva utan en del i det mest intima samtal och förhållande vi har – förhållandet till Gud.

 


jul 14, 2013 i Hälsa, kost, ekologi
claus
jul 14, 2013

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.