Kärlek och internationalism

+1 röst

Att förstå sig på människan och hennes livsyttringarna är inte det lättaste. För människan av idag är lik sfinxen i Egypten. Hälften människa, hälften djur. Vår kluvenhet går som en röd tråd genom allt vi kommer i kontakt med. Nationalism står mot internationalism. Förälskelse, äktenskap, vår bankontokultur och kapitalism ingår också i ekvationen och är konträra till statsmakten som princip. Men i våra dagar blir statsmakten mer och mer korrumperad av en internationell storfinans och tvingas offra sina medborgare. Vilket leder oss mot en samhällsmässig kollaps, likt den i Grekland, Irland och Island. Att se en utvecklingslinje och ett mönster i allt detta, klarar så vitt jag vet, bara Martinus av. Han menar att allt detta är ett led i Guds plan och att vägen framåt mot en ny och rättvis värld går genom smärta, lidande och det domedagstillstånd som nu mer och mer kommer oss till dels. Så låt oss granska de samband Martinus lägger oss i dagen.

I djurriket existerar ingen annan skyddsprincip än att makt är rätt, där den starke överlever. Här gäller det att äta eller ätas, att kamouflera sig, använda list och vara sina medväsen överlägsna. Hos människan finns en tendens i motsatt riktning – att rätt skall vara makt. Starka självbevarelsedrifter står mot mer altruistiska tankegångar. Det privata står mot det gemensamma. Om detta handlar den politiska kampen. Upp genom historien har denna sociala, gemensamma sida utvecklats, så att världen av idag har växt ihop till en helhet där vi blir mer och mer beroende av varandra. Så länge ekonomin och kapitalmakten var nationell hade den, här i västvärlden sin motvikt i statsmakten, som arbetade för medborgarna och dess välfärd. Med internationaliseringen av kapitalet, kunde penningmakten börja spela ut staterna mot varandra. Vilket lett till ett fasansfullt utnyttjande av människor. Men även att nya delar av världen öppnas upp. Där uppblomstringen för tex. Kina, Indien och Brasilien är ett resultat av denna internationalisering. Och varför betala någon 150 dollar i timmen för att programmera en dator, när en indier gör det för 3 dollar per timme. Eller där den som syr kläder till H&M tjänar motsvarande 400 svenska kronor i månaden.

Baksidan av detta är förstås ett internationellt kaos, mänskligt sett. En kris man försöker avvärja med ekonomiska och militära medel. Genom att söndra och härska. På så sätt störtdyker världen mot diktatur och krig. Mot ett globalt krig som vill få andra världskriget att blekna, men som också kommer att tvinga politikerna och den förda politiken att bli internationell. Då lösningen på nästan alla våra problem nu blivit av global natur. I religiös litteratur omtalas denna framtid som en ny himmel och en ny jord och beskrivs som paradisets etablering på jorden. Martinus instämmer till fullo i denna beskrivning och menar att här genomskådar vi allt som tidigare var kamouflerat och dolt. Här ser vi hur äktenskapet och dess inbillade äganderätt till den äkta hälften, blev grunden till ett system där allt blev till en handelsvara. Där ekonomin byggdes upp kring en bankkontokultur och en affärsvärld som också var en förlängning av denna egenkärlek. Där man vurmade för familjen, affärerna och nationen, men där det inte fanns plats för alla övriga människor. Människor man fan för gott att utnyttja för att nå ekonomisk vinning. Men där den nu förda politiken leder människorna mot en smärta som framtvingar förändring. Där smärtan visar vägen till Gud, till livet, till vad som är sant. Med detta förändras politiken! Nedan ser du Martinus 12 punkts program för en sådan politik.

 1. Alla former av osjälviskhetens seger över själviskheten. (Gemenskapsintressets seger över privatintresset.)

 2. Skapandet av en internationell demokratisk världsstyrelse.

 3. Alla länders avrustning till förmån för upprättandet av en internationell, opartisk världspolis.

 4. Upprättandet av ett internationellt, öppet – icke hemligt – högsta lag- och rättsväsen, sammansatt av vetenskapens yppersta representanter på såväl andliga som materiella områden, vilka kan vara kvalificerade att skilja mellan ”abnorma handlingar” och ”förbrytelser” och som känner utvecklingens gång och tillvarons eviga lagar och därmed utgör en garanti för absolut rätt och rättvisa för allt och alla.

 5. Avskaffandet av privat äganderätt till värdena till förmån för världsstatens övertagande av dessa värden.

 6. Avskaffandet av penningar till förmån för införandet av individens personliga presterade arbete som enda betalningsvärde samt kvittot härför som enda betalningsmedel för samma individ.

 7. Upprättandet av en för hela världsstaten gemensam barndoms-, ålderdoms- och sjukdomsfond, grundat på avdrag från arbetskvittona.

 8. Utnyttjandet av maskiner för att förkorta den materiella arbetstiden – till förmån för studiedagar och andlig forskning.

 9. Avskaffandet av all våldspolitik och alla blodsutgjutelser.

 10. Avskaffandet av tortyr, prygel- och dödsstraff till förmån för välbetänkta internerings- och uppfostringsåtgärder.

 11. Utvecklandet av vegetariska näringsmedel, god hygien och kroppsvård, sunda och ljusa bostadsförhållanden.

 12. Utveckling av andlig frihet, tolerans, humanitet och kärlek till alla levande väsen, till människor och djur, till växter och mineral.


mar 11, 2012 i Ekonomi, politik, samhälle
claus
mar 11, 2012

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.