Reinkarnationens konsekvenser...

+1 röst

Att förstå sig på hur reinkarnationsprocessen går till är inte det lättaste. Det hade även Nikodemus svårt för, när han samtalade med Jesus i Joh 3:3 Jesus sade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Nikodemus svarade: ”Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som fötts av anden” Nikodemus frågade: ”Hur är detta möjligt? ” Jesus svarade: ”Du skall vara lärare för Israel och förstår inte det! Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag tallar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: människosonen.

I dag undervisar Martinus i sitt verk människor som börjat förstå en andlig, elektrisk värld, fylld av energi. Där vår tankevärld är under ständig utveckling och förvandling. Om våra psykiska och fysiska kroppar inte kunde förändras skulle evolutionsprocessen omöjliggöras! Vad Martinus med sitt verk visar är hur tanken och föreställningen om ”döden”, inte är möjlig i en värld där allt är rörelse. I ett levande universum byggt av levande väsen inuti levande väsen sker där överallt ett ständigt ”stoff skifte”. I vår egen kropp bytts hela organismen ständigt ut. De mikro livsenheter som levt sitt liv i oss, och gjort sitt bytts ut mot nya livsenheter. Allt går i kretslopp! Vilket även gäller vårt eget liv. Där vi är delar av planetens hjärnmassa och som sådana, har vår livscykel. Så i det lilla, så och i det stora.

Martinus beskriver hur det vid samlag och befruktning, sker det att ett föräldrapars extasenergi kommer på våglängd med ett diskarnerat väsen, i de andliga riken vi besöker när vi sover och mellan två liv. Här uppstår det en kontakt baserat på anlag och förmågor, vilket drar väsendena till varandra och en nio månaders materialisationsprocess inleds. Där individen som skall reinkarnera bygger upp sin organism baserat på en automatiserad, instinktmässig, talangskapelse. Där vår eviga historia bildar underlag för den eviga, organiska talangskapelse vårt liv av i dag villar på.

Med detta förstår vi också, att vi idag, i vårt nuvarande liv skapar förutsättningar för kommande inkarnation och att vårt liv i dag är resultatet av vad vi gjort i tidigare existenser. Att likväl som vi kan bygga upp, så kan vi bryta ner. Där ett liv i harmoni med Gud, livet och ens omgivning blir livsbefordrande och ett liv i disharmoni leder en mot ett besvärligt liv, fyllt av konflikt, krig och sjukdom. Vad vi sår får vi skörda! Vilket är ett sätt att tala om orsak och verkan. Att allt vad vi gör, får sina konsekvenser. På detta lär vi oss, utvecklas och går framåt.

När vi dessutom överlever alla våra misstag, så förstår vi hur vi långsiktigt bygger ett inre motstånd, en andlig vaccination mot livets smärtfyllda avvägar. Där Martinus som ett exempel framhåller pacifisten som den största krigaren, som i tidigare existensen krigats sig mätt, fått uppleva både segerns sötma och nederlagens bitterhet, i den grad att han nu inte längre förmår sig att upprepa dessa mönster. Raden av liknande exempel kan göras lång, alkoholism, droger, missbruk i alla dess former vilket leder till sjukdom och oförmåga att bygga friska och sunda kroppar i kommande liv. Abortfrågan får här också ett nytt perspektiv, där det vi gör genom en abort är att hindra en individ från att inkarnera och där personen bakom tvingas till nya inkarnationsförsök hos ett annat föräldrapar. Där Martinus framhåller att det tar energi från vederbörande, och att denna till sist kan bli kroppsligt försvagat om det tvingas genomgå ett flertal aborter på sin väg mot att födas. Men för att komma till rätta med aborterna krävs det ett globalt samhällsengagemang, vilket gör varje barn som kommer till världen önskat och där bördorna för detta inte läggs på föräldraparet, utan tvärtom delas av alla.

Men världen befinner sig i krig och konflikt. Sker det inte öppet med vapen så sker det kamouflerat med pengar, vilket leder till samma sjukdomstillstånd applicerat på samhällskroppen. Att ignorera det femte budet ”du skall icke dräpa”, - får som sagt sina konsekvenser. Men i detta perspektiv förstår vi också de stora världsreligioners mission som beteendeförändrande element över årtusenden. Hur vår tids hyllande av ”den starkes rätt” som den styrande faktorn bakom en materialistisk ett livs evolutionsteori, frambragt den antikristna praxis som vår värld visar upp och som religionernas ”domedagsepos” beskriver i symbolisk form. Där en moralkodex som uppmanar till disharmoni resulterar i ett kulturellt sammanbrott. Ett tredje världskrig, där vi kommer att räkna de ”döda” - inte i miljoner som vid förra världskriget - men snarare i miljarder. Kan vår tillbedjan av döden få ett värdigare slut!


feb 26, 2012 i Religion, psykologi, livsåskådningar
claus
feb 26, 2012

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.

1 Kommentar

0 röster

Från uppenbarelseboken 7:9 och framåt, kan man läsa om de människor som genomgått ”det stora lidandet”, dvs som i tidigare existenser upplevt ”domedagens kulmination” och där detta lidande satt sig i deras personlighet som medlidande och inlevelse med andra människor som har det svårt. Därför tjänar de ständigt sina medmänniskor, försöker avhjälpa nöd i alla dess former, så mycket de förmår. Och därigenom kommer de till att tjäna Gud.

Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.” …..Och en av de äldste sade till mig: ”Dessa som är kläda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?” Jag svarade: ”Du vet det, herre.” Han sade till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem. De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”

Och hur skulle detta kunna ske, om vi inte kunde utvecklas och växa som människor över många liv. Om vi inte blev födda på nytt, skulle vi inte få uppleva Guds rike. Så både Jesus och Martinus talar om reinkarnation, men två tusen års erfarenheter skiljer sättet de gör det på.


feb 27, 2012
claus
feb 27, 2012
Det är en fantastisk känsla att få möjligheten att läsa Martinus verk. Man blir upplyft och får perspektiv. Man får energi och kraft att fortsätta arbeta på sin egen utveckling. vi möter så många människor på vägen, och alla har en historia. Detta visar särskilt vår upplevelse av livet, att diskussioner och samtal blir tolkade på olika sätt. Chansen att vi ska hitta ett språk där vi förstår varandra ökar med erfarenheterna. Men... Vi är inte riktigt framme. Vi gör uttalanden om varandra, vi gör olika övertramp på olika områden. Alltså vi är inte där, och för att vi fått ett perspektiv tror jag det är viktigt att vi kommer ihåg ... Det är än så länge "lånta fjädrar". Försiktighet och ödmjukhet i att gå varsamt fram innebär en mindre risk att såra varandra. Annars tar det ännu längre tid att hitta fram till det vi längtar efter.
Andromeda (Jun 3, 2012)