Du skall icke dräpa

0 röster

Kärnan i våra religiös traditioner handlar om att att gå emot de instinktiva urkrafter vi har inom oss. Att bekämpa våra självbevarelsedrifter. Till detta har vi i Judisk, Kristen tradition fått Guds 10 bud och Jesus, vägledning i ord och handling. I Islamisk och Buddistisk tradition finns en liknande religiös undervisning. Kontexten av denna kan sammanfattas i Bibelns femte bud; Du skall icke dräpa. Efterlevnaden av detta bud skapar fred och harmoni. Att ignorera detta bud innebär krig, kamp och död. Budet, du skall icke dräpa handlar om att inte göra mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig, att i dit umgänge med livet, dina medmänniskor, djur, växter och natur praktisera principen; att minimera den den skada, det våld du använder och lära dig att älska det liv du själva är en del av för att därigenom älska Gud, Allah, livet eller vad vi nu än kallar den helhet vi alla är del av.

Men att älska Gud och praktisera denna levnadsart får djupgående konsekvenser på livets alla områden. Hur vi umgås varandra som människor, hur vi behandlar djuren, växterna, vår planets ekologi och inte minst hur vårt inre liv formar sig med hälsosam kost, motion och tankeliv. Att ignorera det femte budet, ger oss långsiktigt problem - leder till smärta, lidande, nöd och död. Men stakar också ut en ny väg, bort från problemen, då smärtan korrigerar oss och berikade med nya erfarenheter lär vi att överhålla livets lagar och budet om att inte dräpa. Listar vi våra problemområden ser vi att vi har stora utmaningar framför oss.

Ekonomin är ett av dessa. Vi utnyttjar varandra skamlöst. Vi försöker få så mycket som möjligt, för så liten insatts som möjligt, och deltar samhällsmässigt i en kamouflerad stöldprincip som håller alla människor förslavade och ofria. Människor och djur låses in moderna produktionsenheter och bestjäls på tid och liv. Fast principen för ekonomin är enkel och ytterst handlar om att man byter varor och tjänster med varandra, så kompliceras det hela för att dölja att det sker ett röveri. Konsekvensen av detta är att människor delas upp i rika och fattiga. Överflöd och armod skapas på ett sådant sätt att vi systematisk bryter mot det femte budet, och en ständig tillväxt behövs för att dölja detta.

Principen för vårt nuvarande samhälle är att makt är rätt. Vi lever i ett allas krig mot alla, där kriget antingen sker öppet med vapen eller kamouflerat med pengar. Där kapitalmakten inte kan få människor att göra vad de vill med pengarnas tvång, använder de sig av militära medel. Makthavarna söndrar och härskar! En politik som gjort många människor såväl som nationer, stora, rika och mäktiga, och framtvingat en enorm satsning på den militära tekniken. På att bli överlägsen sina fiender och konkurrenter. Så när erövringar och folkmord fyller vår historia, kombinerat med ett förgudligande av egot, där människan ställt sig själv på piedestalen och i namn av demokrati och kommunism i praxis befordrat diktatur är det inte konstigt att Gud har behövt två världskrig och att ett kommande tredje står för dörren för att påminna oss om konsekvenserna av att inte älska sin ”nästa” som sig själv. Här måste det till en ny ekonomisk världsordning som inte tar fram det värsta i människan, utan tvärtom premierar det livsbefordrande.

Sjukdomar bekämpas på samma sätt. Vi uppmanas stödja denna kamp, ge pengar till olika organisationer som förklarat sjukdomarna krig. Att dessa skulle vara konsekvensen av fellevnad och överträdelse av det femte budet finns inte i de flestas sinne. Vi lever ett konstlat och onaturligt liv. Äter oss själva sjuka och ser inte sambanden. Men även här kan vi vända en dålig utveckling, komma bort från kött och fiskätande, och börja leva vegetariskt. Äta oss friska och låta vår mat bli vår medicin. Ingen annan handling skulle från vår sida som detta reducera dråpet och hjälpa vår planet att nå en ekologisk och miljömässig ballans. Även här får vår överträdelse av femte budet, sina konsekvenser.

När det gäller atom- och kärnkraften går vi också emot detta bud. Genom att ta en process i bruk som hör hemma i solen får vi ett avfallsproblem, där vi ignorerar livets ekologiska kretslopp. Istället befordrar vi en accelererande cancer i jordklotets organism. Själv får vi också uppleva detta när tekniken fallerar. Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima talar sin historia. De lär följas av fler innan människan inser sin dårskap.

Likt Moses folk under ökenvandringen från Egypten gjorde sig en guldkalv att dyrka, står mänskligheten globalt inför samma drama. Vi hyllar det falska, det osanna och konsekvensen av detta blir smärta. Vår smärta växer och växer, för guldkalven och dess tillbedjare har blivit till nationer och multinationella företag. Våra problem blir på så sätt internationella, precis som dess lösningar. Det framtvingar ett världssamhälle som till sist måste agera för att rätt skall bli makt. För att skapa fred och harmoni, vilket är betydelsen av ordet islam, och som måste vila på en överhålelse av det femte budet.

 


dec 27, 2011 i Hälsa, kost, ekologi
claus
dec 27, 2011

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.