Mördande konkurrens!

+1 röst

Om det är något som omhuldas idag, så är det den starkes rätt via kamp och konkurrens. Till detta skolas vi på nästan alla plan. Betygshets i skolan, idrott, pengar, framgång och succé, talar sitt tydliga språk. Vår mest omhuldade idé legitimerar beteendet. Utvecklingstanken, Darwins och många andra biologers forskning. Mot detta sätt att tänka fick påvar, biskopar, präster och teologer vika sig. Där den bokstavliga tolkningen av Bibelns gamla texter, inte framstod som veteskapliga. Och oförmögna som människor var att se - det bibliska verkets mission, som en förändrande faktor över tid – förkastades det religiösa kärnbudskapet. I stället tog politiken religionens roll. Men religion och politik har samma ursprungskälla. En vilja till förändring och förbättring av den nuvarande situationen. Och som min vän Sichendra Bista brukar säga; ”Religion är långsiktig politik. Politik är kortsiktig religion”.

I årtusenden har det skett ett bekämpande av våra instinktiva urkrafter, genom våra religiösa traditioner, där kontexten av denna undervisning handlade om att göra det goda och undvika det så kallade onda, att göra mot andra vad du ville att de skulle göra mot dig. Att lära sig förstå, förlåta och älska människor. Att få bort tanken på fiendskap. Att successivt bekämpa de instinktmässiga beteendemönster som är ett livsvillkor i djurriket. Frågan blir då, varför detta behöver bekämpas? Varför gå emot instinkter och självbevarelsedrifter? Därför att dessa blivit till ett hinder i människans civilisationsprocess. För att instinkterna inte längre hjälper oss, när vi kan skjuta iväg atomvapen mot varandra. För att dessa urkrafter är att betrakta som en återvändsgata, som okontrollerade betingar vår civilisations undergång.

Därför visar Jesus också vägen för intellektuella människor, som inte längre instinktmässigt kan tro. Jesus exempel talar till människor som själv önskar, att vandra bort från konkurrens, krig och kamp. Plötsligt förstår vi Jesus ord; ”Saliga är de saktmodiga de ska ärva jorden”.


nov 7, 2011 i Ekonomi, politik, samhälle
claus
nov 7, 2011

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.