Träna kärlek?

0 röster
Är det någon som har bra tips på hur man kan träna kärlek? Hur man alltså kan träna i vardagen.

okt 18, 2011
Jan-Eric
okt 18, 2011

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.

2 Kommentarer

0 röster

Hej!

Det intressanta med Martinus är att han hävdar att vi ständigt genom livet, tränar oss i kärlek. Bygger talanger genom det han omtalar som träningens A, B och C stadie. Vi tvingas jobba, tjäna pengar och övar oss genom detta på att tjäna vår "nästa". Även om detta, till att börja med är själviskt betingat, uppodlas "talanger" som blir starkare och starkare. Liv efter liv pågår denna inympning och till sist har talangen blivit så stark att den fullständigt tagit över väsendets medvetande och blivit en automatfunktion. Hos Jesus var detta fallet, och Martinus likaså.

Så vår vardagliga gärningar innebär en träning i kärlek, och har vi därtill kommit så långt att vi medvetet övar och anstränger oss. Då har talangen passerat A-stadiet (idé och tankestadiet) och börjat praktiseras, vilket är B-stadiet för att till sist bli till en automatfunktion, vilket är talangens C-stadie. 

Så mitt tips är att tjäna din "nästa", dvs dina medmänniskor var helst du möter dem, för genom detta tjänande, tjänar du då Gud.

Med vänliga hälsningar från Clausokt 19, 2011
claus
okt 19, 2011

0 röster

Att öva på ett kärleksfullt tänkande ser jag som bästa sätter att träna i vardagen. Martinus betonar ofta tankens kraft.

Du blir även kärleksfull mot dig själv och dina mikroväsen när frid får råda istället för hat.

Kärlek behöver inte vara svårt, det finns i det "lilla", du möter det överallt i vardagen. Att öppna upp för det goda inom oss, låta det flöda fritt, ge till nästan,.....så ger vi också till livet, oss själv och Gud.


okt 20, 2011
kvallssolen
okt 20, 2011