Konsten att göra tvärtom...

+1 röst

Kärnan i all human religion är som en KBT behandling. Det handlar om psykologi och att gradvis ändra sina beteendemönster, att lära sig älska, allt och alla – för att därigenom att älska Gud.

Denna religionernas innersta kärna, kan också sammanfattas i ”den gyllene regeln”, ”gör mot andra vad du vill att de ska göra mot dig”. Vi finner denna tanke först formulerad hos Konfucius, för att sedan vandra genom vår religiösa historia. I Jesus ord om att du ska älska och be för dina fiender, dras det till sin yttersta konsekvens. Och Jesus levde som han lärde, han förlät sina bödlar på korset, med orden: ”förlåt dem, ty de veta icke vad de gör”.

I denna inställning och hållning till livet, ligger det sant ”världsfrälsande” handlandet. I insikten om att människor som gör illa - inte förstår vad de gör. Där de genom sina illgärningar avslöjar sig som mentalt minderåriga, likt barn.

Martinus verkar i samma tradition och anda när han uppmanar oss att avskaffa begreppet ”fiende” från vårt medvetande. Och han går längre än så! Han förklarar hur vi står inför en uppgörelse med instinktiva urkrafter inom oss och att processen mot en förstående, förlåtande och kärleksfull människotillvaro är evolutionärt betingad. Att religionerna hjälpt oss, att gradvis vänja oss av med djurets beteendemönster inom oss. Att dess djupaste syfte, är att få slut på kampen, kriget och dråpet. Att helt enkelt få ett slut på ”kampen för tillvaron” som Darwin beskrivit, och att slutresultat av denna utvecklingsprocess är ”människan skapad till Guds avbild”. Människan som tänker och agerar som Gud. Människan som gjort upp med sitt ”hedniska” arv (där hon skapade Gud i sin egen avbild). Men nu står ansikte mot ansikte med skapelsens urkraft, i form av ett levande, tänkande organiskt universum.

Där hon lärt sig konsten att göra tvärtom och likt Lao Tze konstaterar att...

I hela världen finns inget mjukare

Och mer undfallande än vatten

Ändå, för att angripa det hårda och starka

Är ingenting bättre

Ingenting kan ta dess plats

 

Sålunda:

Det svaga övergår det starka

Det mjuka övergår det hårda

Alla i hela världen vet det

Ändå gör ingen bruk av det


okt 4, 2011 i Religion, psykologi, livsåskådningar
claus
okt 4, 2011

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.

2 Kommentarer

0 röster

Jag tyckte rubriken var spännande, men förstår inte ett dugg när jag läser vad det handlar om. Kanske för att jag inte vet vad en KBT-behandling är, jag fattar helt enkelt inte.
Jag trodde det handlade om något som var tvärtom...
Ok, jag är helt ny och nivån är kanske för hög för mig. Jag provar någon annan diskussion.

Tackokt 18, 2011
Jan-Eric
okt 18, 2011

0 röster

Hej!

Du får ursäkta. Ibland tar man beteckningar för givet. KBT står för kognitiv behandlings terapi och är en psykologisk behandlings metod som just nu är på modet.

Med vänlig hälsning från Claus


okt 19, 2011
claus
okt 19, 2011