Forumets vidare utveckling

0 röster

Utöver mitt intresse och engagemang för Martinus författarskap brinner jag för de stora samhällsfrågorna. Drömmer om att vara med och förändra den här världen till det bättre. Som jag ser det påverkar Martinus tankar, samhällslivets alla sidor. Och för att synliggöra detta, har jag skapat denna hemsida.

Med publiceringen av alla gamla nummer av NyKultur vill jag synliggöra det arbete som gjordes under nittiotalet. Under de sista tio åren har jag varit delaktig i arbetet med Stiftelsen Tredje Testamentet och det informationsprojekt omkring Martinus verk, som där gjorts. Ett arbete jag fortsatt stödjer. Men där jag anser att det behövs en idépolitisk plattform, för att få ut Martinus tankar kring ekonomi, politik, religion, djurens rätt, demokrati, kommunism och mycket annat.

Ett arbete jag omöjligt kan göra själv. Därav detta brev! Jag vill med nykultur.com skapa en plattform för att förändra vårt samhälle och jag anser att en viktig del i detta, är att gå ut med alla de idéer som ryms i Martinus sätt att se på världen och livet. Ett arbete som kräver engagerade och kunniga medarbetare. Ett arbete som bara kan ske genom frivilliga insatser i ett löst sammansatt nätverk av vänner och medarbetare, med olika intresseområden och kompetens.

Sådana vänner har jag samarbetat med under mina trettio år inom vår sak. Tillsammans arbetade vi med verksamheterna i Göteborg, Malmö och Klint, med Ny Kultur och Kosmosgården och nu senast med att ta fram ett gediget informationsmaterial omkring Martinus verk. Men jag vill gå vidare, gå längre, göra mer och söker med detta brev medarbetare. Så är du som jag, brinner för det samma, har lust att hjälpa till – hör av dig.

Det jag så här långt har diskuterat med Sichendra och Shachi, mina vänner från Nepal och som ansvarar för forumets tekniska bit, är att arbeta vidare med en meny av ämnesområden, som kommer att ge besökaren här, möjligheter att gå runt i en online utställning, där text, bilder, bildspel, video och audio kan kombineras. Är det något du ser möjligheter i – hör av dig!

Men har du ett snabbt bredband, med fiberkablar och som sagt snabba uppladningstider och skulle kunna tänka dig, att ha en server stående från oss – hör av dig!

Med vänliga hälsningar Claus


sep 8, 2011 i Lokalt
claus
sep 8, 2011

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.

1 Kommentar

0 röster

Hej! (Mitt senaste brev)


Jag har registrerat internet adressen nykultur.com. Valt namnet för att jag vill föra vidare det arv vi hade från nittiotalet, med tidskriften Ny Kultur. Där alla gamla nummer av tidningen kommer att finnas för genomläsning från datorskärmen. Men där jag även vill skapa en idépolitisk plattform för en ny världskultur.


Detta genom att vidare utveckla forumet, ge det en ämnesmeny, där barnperspektivet i en ny världskultur lyfts fram, där alternativ ekonomi, psykologi, djurens rätt, demokratifrågor, kommunism, politik, religion, (buddism, islam, kristendom m. fl.), vegetarisk matkultur, kultur- och HBTQ-frågorna, och mycket annat kan lyftas fram.


I de utställningar som jag tänkt bygga, skulle jag vilja se ett samarbete, ett nätverksbygge av olika människor, med kompetens inom sitt specialområde som får ta ansvar för och skapa en virtuell utställning baserad på text, bilder, bildspel, video och audio. Kopplat till det diskussions forum som redan finns på forumet.


Hur skall vi då kunna förverkliga ett sådant forum, när vi är fattiga, har ont om pengar och inte kan köpa tjänster på den vanliga marknaden. Det är, som jag ser det, bara genom den sk. expertis vi var och en besitter - som ett sådant projekt kan förverkligas, genom att vi ”brinner” för och behärskar olika delar av ovan nämnda ämnen. Och där Sichendra Bista, min vän från Nepal, bygger och står för den datorarkitektur och det datornätverk som lätt kan utvidgas och på sikt serva miljoner av användare samtidigt. Likt Facebook, Googel och Wikileaks. Så i dessa nätverkstider, låt oss hjälpas åt!


Själv har jag i över trettio år arbetat för vår gemensamma sak. Arbetat för att hjälpa Gud och Martinus, så gott jag kunnat. Arrangerat föredrag, kurser och studiecirklar, i Malmö och Göteborg. Fått med Martinus på HBTQ-festivalen i Göteborg. Varit medarbetare på Martinus Center Klint, i Danmark och Kosmosgården i Varnhem. Skrivit i tidskriften Ny Kultur och nu senast varit med och byggt upp verksamheten kring Stiftelsen Tredje testamentets lokal på Eklandagatan i Göteborg.

Som jag ser det, har det nu skapats ett fantastiskt informations material, som kan upplysa människor om Martinus författarskap och verk, och som tillsammans med all övrig föredrags-, kurs- och studieverksamhet kan sprida Tredje testamentets tankar över världen. Men tillämpningsbiten kontra samhället saknas. Här vill jag göra en insatts. Finna medarbetare och vänner för ännu ett projekt. Därav detta brev!


Ekonomin i projektet är också viktig. Själv har jag satsat 50.000 kronor och räknar med att ytterligare 30.000 behövs för nästa fas. Pengar som jag står för. Jag kommer att öppna ett separat konto för projektet och ta emot den hjälp jag kan få. Redovisa pengar och kostnader öppet på forumet. Men vill i nuläget inte bilda - ännu en stiftelse. Men på sikt finna en mer permanent och långsiktig lösning, om projektet lyckas.


Så därför frågar jag nu dig, om du skulle vilja bidra till detta projekt genom att skriva, skicka mig gamla texter som kan passa in eller göra en utställnings del om....


Barn och ungdom

Psykologi

Alternativ ekonomi

Demokrati

Kommunism

Politik och religion (Buddism, Kristendom, Islam)

Internationalism

Djurens rätt

Vegetarisk matkultur

Miljö

Sjukdom och Hälsa

Konst och kultur

HBTQ frågorna


….eller nåt annat ämne...


Med vänliga hälsningar från Claus Möller


Tycho Brahes gata 2

415 17 Göteborg


0701-710049 031-464049 claus_miller@hotmail.com


Ps. Du får gärna skicka detta brev till andra som kan tänkas vara intresserade av projektet!

okt 18, 2011
claus
okt 18, 2011