Sann eller falsk religion

+1 röst

Under långa tider var den gudomliga insatsen koncentrerad på att förmedla sann religion till mänskligheten. Denna strävan åtföljdes av en oundviklig reaktion, något av en falsk religion. Sanningen ges ett sken av lögn. Men i dessa dagar, trots, eller kanske tack vare all förvirring, är trenden starkare än någonsin mot en sann religion.

Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan en sann och falsk religion. En av de viktiga dragen är att i en falsk religion spelar lydnaden till "ledarskapet" en viktig roll. Sann religion "lyder" inte. Den är fri. Är en villig process: en fri handling som härrör utifrån förståelse. Den får männsikor att handla utifrån egen övertygelse och aldrig av fruktan eller undfallelse.

Lydnad mot ledarskapet har blivit uppmuntrad av företrädare för religionerna genom det halvsanna och endast delvis genom giltliga argument. Lydnad var tvungen att betonas för att skydda samhället.

Men religionen behöver inte en sträng Guds-auktoritet, som förvränger eller fördunklar sanningen, uppmuntrar våra svagaste och mest omogna tendenser. Det är dessa tendenser som har exploateraats för att behålla en falsk religion.

Genom att finna, uppspåra , förstå o upplösa dessa  vrångbilder kan vi bidra till en kärleksfull religon: ansvar för oss själva, våra medväsen, frihet att handla i sann andlighet, en religion för globalt växande.

Vägen hit kan kanske vara att acceptera ensamheten, en insikt att modigt möta den i tillit. Men ett sånt accepterande kommer såsmåningom att stärka vårt oberoende som är så viktigt för den guds-skapelse vi önskar bli.

Den sanna religion kommer fram utifrån en egen styrka, inte utifrån läror.

Gud är i dig, i mötet med medmännsikor, i den gudomliga enhet som finns att läsa om i Tredje Testamentet bl.a.

 


aug 13, 2011
kvallssolen
aug 13, 2011

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.

1 Kommentar

0 röster

Att gå från att ha varit "ytterstyrd" till att själv styra sitt gudsförhållande, fritt från suggestion och grupptryck tar sin tid. I en sådan process måste "religionen" individualiseras och "vetenskapliggöras". Att själv "se Gud", är som jag ser det, att få upp "ögonen" för att vi aldrig någonsin har sett eller upplevt - något annat än Gud. Att vi bokstavligen lever, rör oss och är till i Gud. Då får man också samklang mellan bibelns två högsta bud, enligt Jesus. Där vi skall älska Gud med hela vårt hjärta, med hela vår själ och med hela vårt förstånd, och där vi även skulle älska vår nästa som oss själva. Där vi nu kan se, att dessa båda bud, handlar om samma sak.

Där det inte går att älska Gud och hata sin nästa. Där det är detta hat, som är den "falska religionens" tecken. Eller snarare, individen, gruppen och nationernas misstolkning och fanatiska hållning till de heliga skrifterna.

Men för att upptäcka detta, måste man ut på livets "ökenvandring".

Kram från Claus


aug 15, 2011
claus
aug 15, 2011