Kan andliga framsteg ske med våld?

0 röster

Oavsett motivet (se här), för de brott som begåtts i Norge, fredagen den 22 Juli, 2011 och som inte bara är vidrigt, men heller inte passar med hur den mänskliga hjärnan utvecklats och civilisationen på det 21-århundradet, uppstår många frågor.

Är det inte en repris av den misslyckade strategin vi sett i det 14: e århundradets korståg? Kan andlighet gå framåt med sådana fåfänga ansträngningar av selektiv eliminering, är det inte ett brott mot de andliga naturlagarna?

Hur ser Martinus på en sådan situation?


jul 26, 2011
admin
jul 26, 2011

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.

2 Kommentarer

+1 röst

På frågan om andlighet och våld kan förenas, är mitt svar att våld leder till smärta och lidande, vilket i sin tur får det andliga att växa och utvecklas. Lidandet förvandlas över lång tid till medlidande. Vår inlevelseförmåga växer, och Martinus hävdar att det är denna faktor som till sist kommer att ta ”död” på kriget, på våldet och att pacifism, ytterst är resultatet av individens krigande genom många liv. Pacifisten är således, den största ”krigaren”, men han har krigat och upplevt konsekvenserna av detta, till den grad att han blivit trött på det, och numera inte förmår sig till det heller.


Vad Martinus visar genom sitt författarskap är att civilisation och kultur, lyfter människan bort från djurrikets naturlagar, där maktprincipen är ”den starkes rätt”. Där Darwin visade oss en utvecklingslinje, visar Martinus hur det är vi själva, som genom vår personliga utvecklings erfarenhetsskapelse, vandrar från liv till liv, genom reinkarnation på denna evolutionära väg. Där inte en endaste av våra erfarenheter går förlorad, då vi aldrig kan bli en erfarenhet fattigare.


Där Jesus med sin korsfästelse, död och återuppståndelse visade att anden i oss överlever allt, visar Martinus att det samma gäller alla människor utan undantag. Även den Norske ”mördaren” Anders kommer med tiden att bli en pacifistisk Jesuslik andlig varelse. Därför är det vår skyldighet, som förstår utvecklingens gång, att förlåta och be för honom. För i detta drama har ingen ”dött” och vad Anders gjort, är ytterst, att han skadat sig själv.


Ja, så ser mitt svar ut! Så tolkar jag andan hos Martinus. Men det finns kanske andra där ute, med andra infallsvinklar?


Hälsar Claus


jul 28, 2011
claus
jul 28, 2011

0 röster

När brutalt våld, särskilt mord har begåtts av primitiva varelser hör man alltid (nästan) anhöriga som inget hellre önskar än se våldsmannen straffad, inte värd att leva osv. Hämd skall till varje pris utkrävas.

Händelsen i Norge verkar avvika från detta ställningtagande, istället fokuserar man på något bortom, ett flämtande ljus som brinner för kärlek, förstålelse och förlåtande.

Våld skall aldrig mötas med våld. Jesus agerande på korset är det främsta beviset på att livet, kärlekan kan segra även när det är som mörkast. "Vitaste blomman hämtar kraft ur mörkaste mullen"

Självfallet kräver det andlig kraft för anhöriga att se det "goda" i att mista en familjemedlem. Att gråta och sakna är naturliga ooh oftast nödvändiga känslor.

Jag vill tro att det vi upplever som "ont", snart förvandlas till något gott o livgivande. Att vi orkar o kan se bortom lidandet.

Att alla ljus som brinner o flämtar i grannlandet är ett tecken från Gud att allkärleken växer sig starkare, att vi börjar inse sanningen om Guds allomfattande kärlek som inbegriper alla.

Förvandla lidande till frid och medvetenhet, katastrof till upplysning.


aug 21, 2011
kvallssolen
aug 21, 2011