Vårens föredrag 2018 på Falkgatan i Göteborg

0 röster

Föreläsningar om Martinus verk: Tredje testamentet - Kulturföreningshuset Falken, Redbergsplatsen/Ånäsvägen - Falkgatan 7

Studiefrämjandet / NyKultur - Göteborgsnätverket för Martinus verk.

Entrè 50:-

Lördagen 10 Februari, kl.15.00

Reinkarnation och karma Claus Möller

Martinus beskriver vår värld, vår natur, det mikro- och makrokosmos vi är en del av – som ett lagbundet organiskt universum. Där vi bokstavligen ”lever rör oss och är till i Gud”. Ett levande universum, där allt går ”kretslopp”, från det lilla till det stora. Där även vårt personliga liv – är ett kretslopp som sträcker sig över många liv och visar vår odödlighet. Martinus binder ihop vårt öde, vårt liv, med en evolutionstanke och hävdar att livet har ett mål, en mening.

Lördagen 24 Februari, kl.15.00

Konsten att förlåta Eva Gusmark

Lär dig livets stora gåta: älska, glömma och förlåta”, säger ett gammalt talesätt. Men i en tid då ohyggliga händelser avlöser varandra i när och fjärran, kan det tyckas övermäktigt att förlåta. Samtidigt är det ju då av största värde att titta närmare på vad sann förlåtelse egentligen innebär. Varför ska man egentligen förlåta? Kan man verkligen förlåta allt? Hur går det i så fall till? Vi undersöker ämnet förlåtelse på olika sätt och tar reda på vad Martinus säger om det. Det finns också utrymme för samtal och egna tankar.

Lördagen 10 Mars, kl. 15.00

Kreativitet på gott och ont! Dennis Persson

I vår tid talas det ofta om ”kreativitet” som något eftersträvansvärt och gott, som bl.a. kan användas för att öka produktivitet och lönsamhet. Martinus talar om kreativitet, eller ”skaparförmåga”, som något kosmiskt sett basalt och helt avgörande för vår livsupplevelse. I vårt lokala perspektiv ser vi vanligen konstnärer inom olika områden som naturligt kreativa, men vi ska i föredraget även belysa om vi kan finna kreativitet också i vår vardag och i vårt förhållningssätt till livet, samt om det sett från ett andligt vetenskapligt perspektiv finns olika slags kreativitet, som kan anses ha såväl  ”goda” som ”onda” verkningar?

Lördagen 24 Mars, 15.00

 

Vad är andlig vetenskap? Sören Jensen

Det dagliga livet innebär ständiga val. Tredje Testamentet av Martinus förklarar hur många av dessa val leder till lycka och andra till olycka. De flesta människor vill väl, men ändå kan det bli fel. Det blev inte som vi tänkt. Tredje Testamentet är till för att hjälpa oss att basera våra tankar på strikt vetenskaplig grund. Martinus skriver: ”Det måste uppstå ett samarbete i människans sinne mellan intelligensen och förmågan till nästakärlek”. Detta samarbete i vårt eget sinne förvandlar med tiden livet till en ljusfest. ”Vårdagjämningen” äger rum både i det yttre, och i det inre; ”påsk”.

Lördagen 7 April, kl. 15.00

 

Det sexuella mysteriet Claus Möller

Den Danske författaren Martinus beskriver en andlig evolutionslära som rymmer och förklarar den sexuella mångfald vi kan se i alla kultursamhällen. Där Martinus beskriver en sexuell förvandlingsprocess som alla människor är del i och som föder fram de mänskliga sympatianlagen. Där målet för denna andliga evolutionsprocess är – ”människan skapad i Guds avbild”. Vilket Kristus var ett exempel på! Martinus beskriver hur denna kristusmänniska skapas i oss alla, som ett led i en sexuell förvandlingsprocess,

 

nykultur.com

för en andlig, demokratisk, kommunistisk Kristuspolitik

 

tredjetestamentet.se

för information om Martinus verk


jan 28 i Lokalt
claus
jan 28

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.