Joakim av Floris

+2 röster

År 1183 grubblade Abboten Joakim av Floris på treenighetstanken i bibeln. Bad till Gud om att förstå den och hade en vision, där han ser världen förlösas och knyter detta till historien. Där han ser G.T, som Faderns tid, N.T, som sonens tid och urskiljer en tredje tid, knuten till den heliga anden. Där andens tid väntade i en nära förestående jordisk framtid. Ur dessa idéer växer den mest centrala tanken och mest förförande idén i västerlandet fram - utvecklingstanken.

Framstegsidèns upphovsman är alltså en “munk” som ber till Gud och upplever en “kosmisk glimt”, där han “ser hur historiens synliga ordning avspeglar Guds synliga ordning, där han ser hur de tre tillstånden låg förborgade i varandra och verkade parallellt och där det tredje tillståndet innebar en kvalitativ fördjupning av de två tidigare tillstånden.

Idèer som sedan genom historien avskalas sina religösa rötter. Något som prästerskapets teologiska diskusioner och beslut hjälper till med, genom att den kyrkligt oficiella gudsbilden framställs som trancendent och Guds väsen förläggs bortom den fysiska världen. Med detta får västerlandet religion den mest fördummande teologin och vägen öppnas för nutidens ateistiska/materialistiska, antikristiska idèer, föreställningar och praxis.

Med Tredje testamentet, bryts denna “onda” cirkel. Här manifesteras den heliga andens tid och en ny, organisk gudsbilld tar form. En gudsbilld där allt hänger ihop, där allt liv är beroende av varandra och där vi bokstavligen, lever rör oss och är till i Gud och alldrig någonsin har upplevt någonting annat än Gud. Där vi presenteras för ett levande kosmos uppbyggt enligt principen liv inuti liv, från det mikro- till det makrokosmiska perspektivet.

Där mötet med Guds organiska natur sträcker sig in i vårt djupaste psykologiska inre, i form av vårt “jags” möte med ett levande “det”, där Gud framstår som var och ens privata och intimaste kontakt, manifesterat i form av min “nästa”. Där en skapelse och utveckling av medvetande äger rum, genom en undervisning vars syfte är att göra oss likt Gud själv.

Med Tredje testamentet ser vi sista fasen av en “trestegsraket” mot det “förlovade landet”, himmelriket på jorden. Med Tredje testamentet uppfylls profetiorna, den “heliga anden” manifesteras och Jesus liv och mission förklaras och förhärligas i form av en andlig vetenskap om grundförutsättningarna för kristusmänniskans skapelse, i alla levande varelser utan undantag.

En krisusmänniska som likt Jesus vandrar genom livet och upplever sig som ett med sin himmelske Moder/Fader. Med sådana framtidsperspektiv, vågar man sig till och med på ett litet: Halelulja, som avslutning.

 

;-) från Claus

 

 


maj 27, 2011 i Kultur
claus
maj 27, 2011

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.

1 Kommentar

0 röster
Att titta på samhället idag, i persepktiv om en ny jord, så är det väldigt ofärdigt. Man kan känna en tomhet och förtvivlan. Men i den stund man tar och lyfter ögat i ett andligt perspektiv, så får denna ofärdiga skapelse liv, och det växer fram ett hopp i hjärtat.

dec 2, 2012
Andromeda
dec 2, 2012